...omdat goed zitten werkt!

Training

Training is het leertraject van bewustwording. Als je niet weet hoe je totale levensstijl doorwerkt in alles dat je doet, kan je niets veranderen en zeker niets voorkomen.

We leven vaak vanuit ingesleten patronen die er toe leiden dat we zaken steeds op dezelfde manier aanpakken. Die vicieuze cirkel moet eerst doorbroken worden. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Zodra je zelf inziet vanuit welke patronen je leeft, kan je pas succesvol veranderen. 

Coaching

Coaching en training kunnen gecombineerd of individueel ingezet worden. De inzet en  volgorde is niet vooraf aan te geven. Het gaat meestal samen.

Inschatting van een gebalanceerde inzet, zal pas na een eerste gesprek duidelijk worden en in een plan van aanpak uiteen worden gezet.

Groepen

Een groep heeft het meeste baat bij training op bewustwording.
Binnen een groep kan ook een individuele benaderwijze vanuit coaching nodig blijken. Doel is het verwerven van het inzicht dat nodig is om zelfstandig signalen te leren herkennen.

De frequentie van trainen wordt vastgesteld aan de hand van wat
de groep denkt nodig te hebben. Daarna worden alle bevindingen
samengevat in een bondig verslag.

Daaruit zal blijken of en wanneer herhaling, wenselijk of noodzakelijk is. Vier trainingen per jaar is hierbij een gewenst minimum. Deze worden ééns per kwartaal ingepland.

Aanpassingen

Als ergonomisch aangepast(e) meubilair of apparatuur een oplossing kan bieden dan kan ik hierbij adviseren en begeleiding bieden bij aankoop of huur.

Maatwerk

Het kan voorkomen dat een volledig op maat gemaakt aanbod noodzakelijk is. Dit kan zowel individueel als voor een groep. Het moment zal uitwijzen in welke verhouding coaching en training worden ingezet.

Zo ook bij aanschaf of huur van benodigde ergonomische aanpassingen in de vorm van meubilair of apparatuur. De inhoud van een maatwerktraject wordt altijd gedetailleerd omschreven in een conceptvoorstel.

Pakket

Als een combinatie van het totale aanbod wenselijk is, kan een uitgebalanceerd pakket worden samengesteld. Dit pakket zal in samenspraak met de betreffende persoon of personen tot stand komen. Door te kiezen voor een pakket is een gunstiger prijsstelling mogelijk.