...omdat goed zitten werkt!

Door Vitaliteit@Work komt mijn professionele werkwijze tot uiting. Mijn kennis en kunde richten zich vooral op preventie. Zijn er al klachten? Dan verleg ik mijn focus om door middel van coaching en training en een gericht ergonomisch advies dat gezonde ‘beginpunt’ van vóór de klachten te hervinden. Zodat goed zitten, weer werkt!

Impact
Behalve de mentale impact voor mensen die door klachten geteisterd, ziek thuis zitten, is de economische schade onvoorstelbaar groot. Door het jarenlange werken binnen de zorg heb ik, vanaf iedere niveau, kunnen ervaren wat het met mensen en dus de organisatie doet.

Het grote nut van preventie is mij daarmee duidelijk geworden. Dat die preventie juist ook voortkomt uit het bewust worden van oorzaak en gevolg. Als de oorzaak niet boven tafel komt, kan je eindeloos energie en geld blijven stoppen in symptoombestrijding.

Preventie
Steeds vaker trad ik destijds op als ergonomisch adviseur. Het werd mijn passie. Het speuren naar de oorzaak. Veelal door een aantal goede gesprekken waarbij ik als vertrouwenspersoon de werkelijke achtergrond(en) kon achterhalen. Zo constateerde ik dat wat iedereen eigenlijk wel weet: het is beter te voorkomen dan te genezen.

Ergonomisch advies
Dat betekent dat je moet durven investeren in je bedrijf of jezelf. Omdat je weet dat wanneer klachten eenmaal ontstaan, er een nog langere weg terug aan vastzit. Ik zie daarbij het menselijk leed achter de klachten en hoe vernietigend het werkt op zelfwaarde en functioneren.

Vanuit deze ervaring, weet ik te bieden wat nodig is. Naast de behandelaar of het behandeltraject, bied ik mijn mens-zijn aan. Het doordringen tot de kern in plaats van richten op symptomen.

Maar zelfs als ik het alleen economisch benader, dan durf ik rustig te zeggen, wat het ook ‘kost’ om aan preventie te doen, het levert altijd dubbel en dwars winst op.